Przewiń do góry
Połącz się z nam!i
Varso Place II, Chmielna 73, Warszawa, 00-801
hello@venturecafewarsaw.org
Chcesz z nami współpracować?
Sprawdź jak możesz się zaangażować!

CREATIVE TECH:
ART & SCIENCE

THURSDAY GATHERING #026

01/10/2020 | 15:00 - 20:00 | District Hall Warsaw

ABOUT THE EVENT

O WYDARZENIU

Explainer video about the formula
Wideo wyjaśniające formułę wydarzenia

Trailer of the agenda
Zwiastun programu

WHAT'S ON THE AGENDA

CO W PROGRAMIE

15:00 START

THURSDAY GATHERINGS ARE HAPPENING THANKS TO THE SUPPORT FROM THE LOCAL ECOSYSTEMS LEADERS
THURSDAY GATHERINGS ODBYWAJĄ SIĘ DZIĘKI WSPARCIU LIDERÓW LOKALNYCH EKOSYSTEMÓW
cic
microsoft
samsung
hubraum
apex
oneway
beczmiana
logo (026)
TMF_Crest

Part 1 / Część 1

🇺🇸 the first part of the event consists of the sessions focused on knowledge exchange and integration. Registration is open from 15:00. Sessions start at 3:30 PM. After completing the registration form, select which sessions you would like to attend

🇵🇱 pierwsza część wydarzenia to sesje nastawiona na wymianę wiedzy i integrację. Rejestracja otwarta jest od 15:00. Sesje rozpoczynają się o 15:30. Wypełniając formularz rejestracyjny zaznacz, w których sesjach chcesz wziąć udział

Language / Język: 🇺🇸

NEW IN TOWN

🇺🇸 the series where the foreigners share their experiences of being acclimated in Poland. One person from the abroad shares their story, which is followed by the discussion with an audience

🇵🇱 cykl sesji, w którym obcokrajowcy dzielą się swoimi doświadczeniami z mieszkania i działania w Polsce. Dowiesz się jak wygląda ekosystem innowacyjny w Polsce oraz poznasz osoby z całego świata

When / Kiedy: 15:30 – 17:00
Place / Miejsce: GARAGE

Newcomers Welcoming Session Guest: Ercin Eksin

click to learn more about session

Guest: Ercin Eksin

Moderator: Ahmad Piraiee

Part 2 / Część 2

🇺🇸 the second part of the event consists of the sessions focused on connecting participants. At 5:00 PM we open the bar and organise 10+ different reasons to talk. The whole thing is moderated by the ambassadors of our foundation and regular visitors to the event. It is not required to reserve seats for individual sessions in advance

🇵🇱 druga część wydarzenia to sesja skupiona na łączeniu uczestników. O godz. 17:00 otwieramy bar oraz organizujemy 10+ różnych powodów do rozmów. Całość moderowana jest przez ambasadorów naszej fundacji i stałych bywalców wydarzenia. Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc na poszczególne sesje

CONVERSATIONS

🇺🇸 for every gathering, we are preparing more than 20 interesting elements on the agenda to enjoy, connect, engage and learn from each other

🇵🇱 na każde spotkanie przygotowujemy ponad 20 interesujących elementów programu, aby łączyć, angażować i uczyć się od siebie nawzajem

When / Kiedy: 17:00 – 20:00

Place / Miejsce: bar zone

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

Bar

Free beer, wine, and soft drinks

Darmowe piwo, wino i napoje bezalkoholowe

Open mic session

Open Mic session is an opportunity to introduce yourself to the Venture Café community. Three participants will be chosen to present their idea/project. Apply below!

Sesja Open Mic to okazja do przedstawienia się społeczności Venture Café. Wybierzemy trzech uczestników, którzy zaprezentują swój pomysł/projekt. Zaaplikuj poniżej!

Art Factor

Horyzont Zdarzeń

MEDIATIONS BIENNALE - VIDEO & PHOTO EXHIBITION (15:30 - 20:00)

Horyzont Zdarzeń Wystawa główna 7. Mediations Biennale Polska. Horyzont Zdarzeń to granica, na której zatrzymuje się nasze poznanie rzeczywistości, a zaczyna się sfera zjawisk jakie eksploruje intuicja artystów. Stajemy przed obrazami, które sięgają gdzie indziej, w inny logos, którego nie umiemy interpretować, ale głęboko odczuwamy jego obecność. Artyści poruszając się jednocześnie w świecie analogowym i cyfrowym, na pograniczu sztuki, nauki i technologii, eksplorują wielość równoległych rzeczywistości wszechświata.

INFO TABLE

🇺🇸 the Info Table zone accumulates projects, organisations and ideas

🇵🇱 w strefie Info Table są prezentowane projekty, organizacje oraz idee

When / Kiedy: 17:00 – 20:00

Place / Miejsce: info table zone

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

Venture Café Warsaw
Venture Café Warsaw

Fundacja Firmy Rodzinne

Warsaw Gallery Weekend

Horyzont Zdarzeń

OVHcloud

ApexNet

DEMO TABLE

🇺🇸 in the Demo Table zone you will discover various products, technologies and projects being presented by the founders or startup-representatives

🇵🇱 w strefie Demo Table dowiesz się jak działają różne produkty, technologie, projekty prezentowane przez założycieli oraz przedstawicieli startupów

When / Kiedy: 17:00 – 20:00

Place / Miejsce: demo table zone

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

FixMix

ForLogistic

Move - electric bikes subscription service

EagleTasker

Future Print

Part 3 / Część 3

🇺🇸 the third part of the event consists of consecutive sessions focused on the exchange of experiences. The bar and activities from part two are still available. When completing the registration form, select which sessions you would like to attend

🇵🇱 trzecia część wydarzenia to kolejne sesje skupione na wymianie doświadczeń. Bar i aktywności z części drugiej są nadal dostępne. Wypełniając formularz rejestracyjny zaznacz, w których sesjach chcesz wziąć udział

Language / Język: 🇵🇱

When / Kiedy: 18:00 – 19:00
Place / Miejsce: GARAGE

FIRESIDE CHAT

🇺🇸 informal chat between a moderator and a guest. The audience can also ask questions and participate in the discussion

🇵🇱 nieformalna rozmowa między moderatorem oraz gościem. Publiczność może także zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusji

Women! Silver Community i technologia – rozmowa z Pauliną Braun

kliknij by dowiedzieć się więcej o sesji

Guest: Paulina Braun

Paulina Braun od 2011 roku prowadzi i rozwija społeczność oraz projekty Dancingu Międzypokoleniowego. Organizatorka wielu imprez klubowych, w których łączyła dj’ów seniorów z dj’ami młodego pokolenia, a także raperami. Specjalizuje się w silver marketingu oraz współpracuje z silver influencerami. Pracowała z takimi markami jak: PLAY, Bank PKO S.A., Optima/Kruszwica, Netflix, SKANSKA, Rossmann. Organizuje także castingi osób 50+. Prowadziła casting do programu telewizyjnego „Sanatorium miłości” oraz wielu teledysków i reklam. Opowiadała o Dancingu Międzypokoleniowym na scenach TEDxWarsaw, TEDxToruń, konferencji Marketing to Silver Generation w Warszawie oraz na międzynarodowej konferencji w Glasgow „Generation Working Together„. W ramach współpracy z fundacją Venture Cafe Warsaw aktywizuje Silver Generation Community.

Moderatorka: Anita Kijanka

Language / Język: 🇵🇱

When / Kiedy: 18:00 – 19:00
Place / Miejsce: HALL 2 & 3

DEBATE

🇺🇸 interactive session led by one or several experts in the given field

🇵🇱 interaktywna sesja prowadzona przez jednego lub wielu ekspertów z danej dziedziny

Between Art and Science

click to learn more about session

Guests: Koen Vanmechelen, Magdalena Janczewska. Moderator: Iwo Zmyślony Screen reader support enabled.

Language / Język: 🇵🇱

When / Kiedy: 20:30 – 22:00
Place / Miejsce: DISTRICT HALL

VUCA NOCĄ

🇺🇸 informal chat between a moderator and a guest. The audience can also ask questions and participate in the discussion

🇵🇱 nieformalna rozmowa między moderatorem oraz gościem. Publiczność może także zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusji

VUCA Nocą: Sztuka w Vuca. Gość: Magda Kąkolewska z ERGO Hestia

click to learn more about session

TBC

22:00 FINISH

LOGISTICS

LOGISTYKA

How to register

Jak się zarejestrować

1. Only 150 tickets / Tylko 150 biletów

Due to the COVID-19, we are forced to limit the number of people who can participate in the event. Only people who register via the form will participate in the event.

Ze względu na dużo zainteresowanie i ograniczenia związku z COVID-19 zmuszeni jesteśmy do ograniczenia liczby osób, które mogą uczestniczyć w wydarzeniu. Wyłącznie osoby, które zarejestrują się poprzez powyższy formularz zostaną wpuszczone na wydarzenie.

2. Establish VC Account / Załóż konto VC

If this is your first visit, create an account in our system https://www.venturecafekiosk.org/registration/warsaw/. Thanks to it, you can print your ID on the spot before the event. ATTENTION! You only register once. Each time you visit us, your ID number will increase. This way you can use the advanced options and learn how to use the potential of Thursday Gathering to the fullest. Create an account before the event to not waste time filling out a short on-site survey on the spot.

Jeżeli to twoja pierwsza wizyta, załóż konto w naszym systemie https://www.venturecafekiosk.org/registration/warsaw/. Dzięki niemu wydrukujesz swój identyfikator na miejscu przed wydarzeniem. UWAGA! Konto zakłada się tylko raz. Za każdym razem, gdy nas odwiedzasz, twój nr na identyfikatorze wzrośnie. W ten sposób możesz odnaleźć zaawansowanych uczestników i dowiedzieć się od nich jak wykorzystać potencjał Thursday Gathering. Załóż sobie konto przed wydarzeniem by nie tracić czasu na wypełnianiu, krótkiej ankiety na miejscu.

Safety procedures

Procedury bezpieczeństwa

What will be required? Co będzie wymagane?
  1. Hand disinfection – before entering the space, we will ask you to disinfect your hands using an automatic liquid dispenser. Dezynfekcja rąk – przed wejściem do przestrzeni poprosimy Cię o dezynfekcję rąk za pomocą automatycznego dozownika z płynem.
  2. Measuring the temperature – before entering the event, we will verify the temperature with a thermal camera. It will take 3 seconds and will help us avoid the presence of people with increased temperature. Mierzenie temperatury – przed wejściem na wydarzenie zweryfikujemy temperaturę za pomocą kamery termowizyjnej. Zajmie to 3 sek i pozwoli uniknąć obecności osób z podwyższoną temperaturą.
  3. Masks – after registration, we will lend you a comfortable helmet for free. You can also use your own visor or mask that covers the nose and mouth. Our space is sufficient to maintain „social distance”, but we will encourage all participants to use this form of face covering, as your safety is extremely important to us. Przyłbice – po rejestracji wypożyczymy Ci bezpłatnie wygodną przyłbicę. Możesz również skorzystać z własnej przyłbicy lub maski zakrywającej nos i usta. Nasza przestrzeń jest wystarczająca do zachowania „dystansu społecznego”, jednak będziemy zachęcali wszystkich uczestników do korzystania z tej formy zakrywania twarzy, gdyż Wasze bezpieczeństwo jest dla nas niezwykle ważne.

ATTENTION! If you are unable to agree to these rules, please join the event online. Collaboration is key to keeping all of us safe.
UWAGA!
Jeżeli nie jesteś w stanie zgodzić się na takie zasady prosimy o oglądanie wydarzenia w trybie on-line. Współpraca jest kluczem dla zachowania bezpieczeństwa nas wszystkich.

How do we assure your security / Jak dbamy o wasze bezpieczeństwo
  • QUALIFIED TEAM – our event is organised by teams trained in enhanced security measures in connection with the pandemic. WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ – nasze wydarzenie organizowane są przez zespoły przeszkolone w zakresie zwiększonych środków bezpieczeństwa w związku z pandemią i zachowują najwyższe standardy
  • HELMETS – each participant will receive a comfortable and aesthetic helmet. PRZYŁBICE – każdy uczestnik otrzyma wygodną i estetyczną przyłbicę
  • SAFE DISTANCES – in the common areas and rooms, the required spaces between people and limits of people are taken into account so that it is possible to keep safe distances between participants (for the purposes of this event, we provide about 2,000 m2 of space). BEZPIECZNE ODSTĘPY – w powierzchniach wspólnych oraz salach uwzględnione są wymagane odstępy pomiędzy osobami oraz limity osób by możliwe było zachowanie bezpiecznych odległości między uczestnikami (dla potrzeb tego wydarzenia udostępniamy ok 2 000 m2 przestrzeni)
  • CONTACTLESS SPACE – we have introduced many solutions enabling contactless entrance to the building and moving around the space. BEZDOTYKOWA PRZESTRZEŃ – wprowadziliśmy wiele rozwiązań umożliwiające bezdotykowe wejście do budynku oraz poruszanie się po przestrzeni
  • SURFACE DISINFECTION – we clean all common areas during the event. DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI – czyścimy wszystkie powierzchnie wspólne w trakcie wydarzenia
  • TEMPERATURE TEST – we verify the temperature of the participants before they enter the event. BADANIE TEMPERATURY – przed wejściem na wydarzenie weryfikujemy temperaturę uczestników
  • THE BEST AIR FILTERS – the building where the event is organised has „WELL Core & Shell” certificate, which embraces the highest standards in the field of air filtration quality. NAJLEPSZE FILTRY POWIETRZA – budynek, w którym organizowane jest wydarzenie posiada certyfikat „WELL Core & Shell” uwzględniający najwyższe standardy w zakresie jakość filtrowania powietrza.

About the venue

O miejscu wydarzenia

How to get to us by car / Dojazd samochodem

The event will take place in District Hall, Varso 2 building, Chmielna 73, Warsaw. You enter the street from Plac Starynkiewicza. There is a municipal parking in the vicinity of the building. It is also possible to use the car park in the building. The cost is PLN 5/hour.

Wydarzenie odbędzie się w District Hall, budynek Varso 2, Chmielna 73, Warszawa. Na ulicę wjeżdża się od strony Placu Starynkiewicza. W okolicy budynku znajduje się parking miejski. Istnieje także możliwość skorzystania z parkingu w budynku. Koszt to 5 zł/godzinę.

How to get to us by public transportation / Dojazd środkami transportu publicznego

The event will take place in District Hall, Varso 2 building, Chmielna 73, Warsaw. The nearest tram stop is Plac Starynkiewicza and Dworzec Centralny.

Wydarzenie odbędzie się w District Hall, budynek Varso 2, Chmielna 73, Warszawa. Najbliższy przystanek tramwajowy to Plac Starynkiewicza oraz Dworzec Centralny.

DO YOU WANT TO DO MORE THAN JUST ATTEND?

CHCESZ ROBIĆ WIĘCEJ, NIŻ TYLKO UCZESTNICZYĆ?