Przewiń do góry
Połącz się z nam!i
Varso Place II, Chmielna 73, Warszawa, 00-801
hello@venturecafewarsaw.org
Chcesz z nami współpracować?
Sprawdź jak możesz się zaangażować!

NEW DIGITAL WORLD &
CYBERSECURITY

THURSDAY GATHERING #032

12/11/2020 | 15:00 - 20:00 | ONLINE

ABOUT THE EVENT

O WYDARZENIU

Explainer video about the formula
Wideo wyjaśniające formułę wydarzenia

Trailer of the agenda
Zwiastun programu

WHAT'S ON THE AGENDA

CO W PROGRAMIE

15:00 START

THURSDAY GATHERINGS ARE HAPPENING THANKS TO THE SUPPORT FROM THE LOCAL ECOSYSTEMS LEADERS
THURSDAY GATHERINGS ODBYWAJĄ SIĘ DZIĘKI WSPARCIU LIDERÓW LOKALNYCH EKOSYSTEMÓW
cic
microsoft
samsung
hubraum
apex
oneway
logo (026)
beczmiana
EVENT PARTNER
PARTNER WYDARZENIA

Part 1 / Część 1

🇺🇸 the first part of the event consists of the sessions focused on knowledge exchange and integration. Registration is open from 15:00. Sessions start at 3:30 PM. After completing the registration form, select which sessions you would like to attend

🇵🇱 pierwsza część wydarzenia to sesje nastawiona na wymianę wiedzy i integrację. Rejestracja otwarta jest od 15:00. Sesje rozpoczynają się o 15:30. Wypełniając formularz rejestracyjny zaznacz, w których sesjach chcesz wziąć udział

Language / Język: 🇵🇱

When / Kiedy: 15:00 – 16:00
Place / Miejsce: Online

DEBATE

🇺🇸 interactive session led by one or several experts in the given field

🇵🇱 interaktywna sesja prowadzona przez jednego lub wielu ekspertów z danej dziedziny

New Digital World – nowa cyfrowa rzeczywistość w biznesie

click to learn more about session

Guests:

  • Monika Sacewicz, Founder at ApexNet
  • Maria Parysz, Founder at LogicAI
  • Ewa Wysocka, Founder at Tribe47
  • Marta Lewandowska, UX Team Lead, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Moderacja:

  • Bogna Świątkowska, Founder at Bęc Zmiana

Language / Język: 🇵🇱

When / Kiedy: 16:00 – 17:00
Place / Miejsce: Online

TABLES RUNDOWN

🇺🇸 short introduction of programs, projects, and organizations from Info Tables followed by conversations

🇵🇱 krótkie wprowadzenie dotyczące programów, projektów i organizacji obecnych na Info Tables

Info Table Rundown
  • IndustryLab – new batch
  • GovTech – new technologies in the public sector
  • Venture Café Warsaw – how to get involved
  • Polska Agencja Kosmiczna – kosmiczne projekty edukacyjne dla studentów. Specjalista w Polskiej Agencji Kosmicznej, a także uczestnik wielu studenckich projektów edukacyjnych, Adam Dąbrowski opowie jakie są możliwości rozwoju dla polskich studentów zainteresowanych wzięciem udziału w projektach kosmicznych. Własne doświadczenia i wskazówki Adama pomogą Ci wynieść swój eksperyment w kosmos, wiele się nauczyć, rozpocząć karierę w sektorze kosmicznym i przeżyć niesamowitą przygodę.
  • World Summit Award – selecting and promoting local digital innovation

Part 2 / Część 2

🇺🇸 the second part of the event consists of the sessions focused on connecting participants. At 5:00 PM we open the bar and organise 10+ different reasons to talk. The whole thing is moderated by the ambassadors of our foundation and regular visitors to the event. It is not required to reserve seats for individual sessions in advance

🇵🇱 druga część wydarzenia to sesja skupiona na łączeniu uczestników. O godz. 17:00 otwieramy bar oraz organizujemy 10+ różnych powodów do rozmów. Całość moderowana jest przez ambasadorów naszej fundacji i stałych bywalców wydarzenia. Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc na poszczególne sesje

CONVERSATIONS

🇺🇸 for every gathering, we are preparing more than 20 interesting elements on the agenda to enjoy, connect, engage and learn from each other

🇵🇱 na każde spotkanie przygotowujemy ponad 20 interesujących elementów programu, aby łączyć, angażować i uczyć się od siebie nawzajem

When / Kiedy: 17:00 – 20:00

Place / Miejsce: online

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

Our virtual platform / Nasza platfroma wirtualna

INFO TABLE

🇺🇸 the Info Table zone accumulates projects, organisations and ideas

🇵🇱 w strefie Info Table są prezentowane projekty, organizacje oraz idee

When / Kiedy: 17:00 – 20:00

Place / Miejsce: info table zone

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

Venture Café Warsaw
Venture Café Warsaw

Find out how to get involved

GovTech Polska

New Technologies in Public Sector

IndustryLab

Accelerator of Industry Innovations

Polska Agencja Kosmiczna

Kosmiczne projekty edukacyjne dla studentów

World Summit Award

Selecting and promoting local digital innovation

DEMO TABLE

🇺🇸 in the Demo Table zone you will discover various products, technologies and projects being presented by the founders or startup-representatives

🇵🇱 w strefie Demo Table dowiesz się jak działają różne produkty, technologie, projekty prezentowane przez założycieli oraz przedstawicieli startupów

When / Kiedy: 17:00 – 20:00

Place / Miejsce: demo table zone

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

HearMe

Mental health benefits for employees

Her Impact

Community for ambitious women

Planet Heroes

The first eco crowdfunding platform

Parkey

Platform that enables better utilization of office parking

ForLogistic

Flexible space of warehouses in everyday business

Eagle Tasker

Trusted community platform that connects people who need to outsource tasks to daily chores

ParrotOne

A friendly app that lets you send messages safely and easily

LogicAI

Connect the dots and start using AI at your company

Part 3 / Część 3

🇺🇸 the third part of the event consists of consecutive sessions focused on the exchange of experiences. The bar and activities from part two are still available. When completing the registration form, select which sessions you would like to attend

🇵🇱 trzecia część wydarzenia to kolejne sesje skupione na wymianie doświadczeń. Bar i aktywności z części drugiej są nadal dostępne. Wypełniając formularz rejestracyjny zaznacz, w których sesjach chcesz wziąć udział

Language / Język: 🇺🇸

When / Kiedy: 17:00 – 18:00
Place / Miejsce: Online

NEW IN TOWN

🇺🇸 the series where the foreigners share their experiences of being acclimated in Poland. One person from the abroad shares their story, which is followed by the discussion with an audience

🇵🇱 cykl sesji, w którym obcokrajowcy dzielą się swoimi doświadczeniami z mieszkania i działania w Polsce. Dowiesz się jak wygląda ekosystem innowacyjny w Polsce oraz poznasz osoby z całego świata

Newcomers Welcoming Session

click to learn more about session

Guest: Ellis Brock

Moderator: Ahmad Piraiee

Language / Język: 🇵🇱

When / Kiedy: 18:00 – 19:00
Place / Miejsce: Online

DEBATE

🇺🇸 interactive session led by one or several experts in the given field

🇵🇱 interaktywna sesja prowadzona przez jednego lub wielu ekspertów z danej dziedziny

Cybersecurity in the private sector by Global Shapers – rozmowa z Magdaleną Skorupą

click to learn more about session

Guests: Magdalena Skorupa 

Moderation: Ewa Geresz

20:00 FINISH

VIRTUAL PLATFORM

PLATFORMA WIRTUALNA

1. Create VC Account / Załóż konto VC

If this is your first visit, create an account in our system https://www.venturecafekiosk.org/registration/warsaw/. Thanks to it, you can print your ID on the spot before the event. ATTENTION! You only register once. Each time you visit us, your ID number will increase. This way you can use the advanced options and learn how to use the potential of Thursday Gathering to the fullest. Create an account before the event to not waste time filling out a short on-site survey on the spot.

Jeżeli to twoja pierwsza wizyta, załóż konto w naszym systemie https://www.venturecafekiosk.org/registration/warsaw/. Dzięki niemu wydrukujesz swój identyfikator na miejscu przed wydarzeniem. UWAGA! Konto zakłada się tylko raz. Za każdym razem, gdy nas odwiedzasz, twój nr na identyfikatorze wzrośnie. W ten sposób możesz odnaleźć zaawansowanych uczestników i dowiedzieć się od nich jak wykorzystać potencjał Thursday Gathering. Załóż sobie konto przed wydarzeniem by nie tracić czasu na wypełnianiu, krótkiej ankiety na miejscu.

2. Join virtual platform / Dołącz do platformy wirtualnej

1 h before the event, check http://venturecafewarsaw.org/virtual to join the virtual platform

Godzinę przed wydarzeniem odwiedź http://venturecafewarsaw.org/virtual, aby dołączyć do wirtualnej platformy

DO YOU WANT TO DO MORE THAN JUST ATTEND?

CHCESZ ROBIĆ WIĘCEJ, NIŻ TYLKO UCZESTNICZYĆ?