Przewiń do góry
Połącz się z nam!i
Varso Place II, Chmielna 73, Warszawa, 00-801
hello@venturecafewarsaw.org
Chcesz z nami współpracować?
Sprawdź jak możesz się zaangażować!

SMART CITIZENS,
SMART CITY

THURSDAY GATHERING #033

19/11/2020 | 15:00 - 20:00 | ONLINE

ABOUT THE EVENT

O WYDARZENIU

Explainer video about the formula
Wideo wyjaśniające formułę wydarzenia

Trailer of the agenda
Zwiastun programu

WHAT'S ON THE AGENDA

CO W PROGRAMIE

15:00 START

THURSDAY GATHERINGS ARE HAPPENING THANKS TO THE SUPPORT FROM THE LOCAL ECOSYSTEMS LEADERS
THURSDAY GATHERINGS ODBYWAJĄ SIĘ DZIĘKI WSPARCIU LIDERÓW LOKALNYCH EKOSYSTEMÓW
cic
microsoft
samsung
hubraum
apex
oneway
logo (026)
beczmiana
EVENT PARTNER
PARTNER WYDARZENIA

Part 1 / Część 1

🇺🇸 the first part of the event consists of the sessions focused on knowledge exchange and integration. Registration is open from 15:00. Sessions start at 3:30 PM. After completing the registration form, select which sessions you would like to attend

🇵🇱 pierwsza część wydarzenia to sesje nastawiona na wymianę wiedzy i integrację. Rejestracja otwarta jest od 15:00. Sesje rozpoczynają się o 15:30. Wypełniając formularz rejestracyjny zaznacz, w których sesjach chcesz wziąć udział

Language / Język: 🇵🇱

When / Kiedy: 15:00 – 16:00
Place / Miejsce: Online

DEBATE

🇺🇸 interactive session led by one or several experts in the given field

🇵🇱 interaktywna sesja prowadzona przez jednego lub wielu ekspertów z danej dziedziny

In smart city people come first

click to learn more about session

Moderation: Michał Kozłowski, Co-Founder & Board Member, PropTech Foundation

Guests:

 • Paulina Nowicka, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy
  ds. strategii rozwoju miasta
 • Konrad Sloniewski, Founder & CTO w Venturai
 • Paweł Nowodziński, Smart City Solutions Director w MCX Systems Business Development

Language / Język: 🇵🇱

When / Kiedy: 16:00 – 17:00
Place / Miejsce: Online

TABLES RUNDOWN

🇺🇸 short introduction of programs, projects, and organizations from Info Tables followed by conversations

🇵🇱 krótkie wprowadzenie dotyczące programów, projektów i organizacji obecnych na Info Tables

Info & Demo Table Rundown

kliknij by dowiedzieć się więcej o sesji

 • IndustryLab – omówienie otwartego naboru do akceleratora innowacji przemysłowych prowadzonego przez IndustryLab
 • MSZ – Polish Smart City
 • Venture Café Warsaw – how to get involved
 • Polska Agencja Kosmiczna/Cosmic Hub
 • PropTech Hub
 • Warsaw Booster

Part 2 / Część 2

🇺🇸 the second part of the event consists of the sessions focused on connecting participants. At 5:00 PM we open the bar and organise 10+ different reasons to talk. The whole thing is moderated by the ambassadors of our foundation and regular visitors to the event. It is not required to reserve seats for individual sessions in advance

🇵🇱 druga część wydarzenia to sesja skupiona na łączeniu uczestników. O godz. 17:00 otwieramy bar oraz organizujemy 10+ różnych powodów do rozmów. Całość moderowana jest przez ambasadorów naszej fundacji i stałych bywalców wydarzenia. Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc na poszczególne sesje

CONVERSATIONS

🇺🇸 for every gathering, we are preparing more than 20 interesting elements on the agenda to enjoy, connect, engage and learn from each other

🇵🇱 na każde spotkanie przygotowujemy ponad 20 interesujących elementów programu, aby łączyć, angażować i uczyć się od siebie nawzajem

When / Kiedy: 17:00 – 20:00

Place / Miejsce: online

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

Our virtual platform / Nasza platfroma wirtualna

INFO TABLE

🇺🇸 the Info Table zone accumulates projects, organisations and ideas

🇵🇱 w strefie Info Table są prezentowane projekty, organizacje oraz idee

When / Kiedy: 17:00 – 20:00

Place / Miejsce: info table zone

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

Venture Cafe Warsaw

GovTech

InudstryLab

PropTech Hub

Warsaw Booster

Polska Agencja Kosmiczna

DEMO TABLE

🇺🇸 in the Demo Table zone you will discover various products, technologies and projects being presented by the founders or startup-representatives

🇵🇱 w strefie Demo Table dowiesz się jak działają różne produkty, technologie, projekty prezentowane przez założycieli oraz przedstawicieli startupów

When / Kiedy: 17:00 – 20:00

Place / Miejsce: demo table zone

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

Tensor Flight

Datawise

Veturai

One Meter

ASYM

Dronhub

Evcharm

ForLogistic

NaviRation

OASIS Diagnostics

Scan and Buy

Semoni

The Compass

Warmie

Move

Part 3 / Część 3

🇺🇸 the third part of the event consists of consecutive sessions focused on the exchange of experiences. The bar and activities from part two are still available. When completing the registration form, select which sessions you would like to attend

🇵🇱 trzecia część wydarzenia to kolejne sesje skupione na wymianie doświadczeń. Bar i aktywności z części drugiej są nadal dostępne. Wypełniając formularz rejestracyjny zaznacz, w których sesjach chcesz wziąć udział

Language / Język: 🇺🇸

NEW IN TOWN

🇺🇸 the series where the foreigners share their experiences of being acclimated in Poland. One person from the abroad shares their story, which is followed by the discussion with an audience

🇵🇱 cykl sesji, w którym obcokrajowcy dzielą się swoimi doświadczeniami z mieszkania i działania w Polsce. Dowiesz się jak wygląda ekosystem innowacyjny w Polsce oraz poznasz osoby z całego świata

When / Kiedy: 17:00 – 18:00
Place / Miejsce: Online

Living in Poland

click to learn more about session

Guest: Walid Barsali, Co-founder & CEO at BallSquad.pl

Moderator: Ahmad Piraiee

Language / Język: 🇺🇸

DEBATE

🇺🇸 interactive session led by one or several experts in the given field

🇵🇱 interaktywna sesja prowadzona przez jednego lub wielu ekspertów z danej dziedziny

When / Kiedy: 18:00 – 19:00
Place / Miejsce: Online

Space Technology in Time of Crisis

kliknij by dowiedzieć się więcej o sesji

Moderation: dr Katarzyna Malinowska, Director of Centre of Space Studies at Akademia Leona Koźmińskiego

Guests:

Language / Język: 🇺🇸

FIRESIDE CHAT

🇺🇸 informal chat between a moderator and a guest. The audience can also ask questions and participate in the discussion

🇵🇱 nieformalna rozmowa między moderatorem oraz gościem. Publiczność może także zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusji

When / Kiedy: 19:00 – 19:30
Place / Miejsce: Online

Can navigation save our lives?

kliknij by dowiedzieć się więcej o sesji

Moderation: dr Katarzyna Malinowska, Director of Centre of Space Studies at Akademia Leona Koźmińskiego

Guest: Manuel Lopez Martinez, Technology Officer in the European GNSS Agency (GSA)

Manuel is a Technology Officer in the European GNSS Agency (GSA), where he is supporting and fostering the adoption of Galileo and EGNOS in maritime, inland waterways and search and rescue applications. He received his PhD in System Engineering and Automation from the University of Seville in 2005. He got a permanent position as an associate professor at the University of Seville in 2008, where he was teaching until he joined the GSA in 2013 as a seconded national expert in the Market Development Department.

20:00 FINISH

VIRTUAL PLATFORM

PLATFORMA WIRTUALNA

1. Create VC Account / Załóż konto VC

If this is your first visit, create an account in our system https://www.venturecafekiosk.org/registration/warsaw/. Thanks to it, you can print your ID on the spot before the event. ATTENTION! You only register once. Each time you visit us, your ID number will increase. This way you can use the advanced options and learn how to use the potential of Thursday Gathering to the fullest. Create an account before the event to not waste time filling out a short on-site survey on the spot.

Jeżeli to twoja pierwsza wizyta, załóż konto w naszym systemie https://www.venturecafekiosk.org/registration/warsaw/. Dzięki niemu wydrukujesz swój identyfikator na miejscu przed wydarzeniem. UWAGA! Konto zakłada się tylko raz. Za każdym razem, gdy nas odwiedzasz, twój nr na identyfikatorze wzrośnie. W ten sposób możesz odnaleźć zaawansowanych uczestników i dowiedzieć się od nich jak wykorzystać potencjał Thursday Gathering. Załóż sobie konto przed wydarzeniem by nie tracić czasu na wypełnianiu, krótkiej ankiety na miejscu.

2. Join virtual platform / Dołącz do platformy wirtualnej

1 h before the event, check http://venturecafewarsaw.org/virtual to join the virtual platform

Godzinę przed wydarzeniem odwiedź http://venturecafewarsaw.org/virtual, aby dołączyć do wirtualnej platformy

DO YOU WANT TO DO MORE THAN JUST ATTEND?

CHCESZ ROBIĆ WIĘCEJ, NIŻ TYLKO UCZESTNICZYĆ?