Przewiń do góry
Połącz się z nam!i
Varso Place II, Chmielna 73, Warszawa, 00-801
hello@venturecafewarsaw.org
Chcesz z nami współpracować?
Sprawdź jak możesz się zaangażować!

CREATIVE INDUSTRIES

THURSDAY GATHERING #050

15/04/2021 | 17:00 - 20:00 | ONLINE

ABOUT THE EVENT / O WYDARZENIU

Part 1 / Część 1

🇺🇸 the first part of the event consists of the sessions focused on knowledge exchange and integration. Registration is open from 4:00 PM. Sessions start at 5:00 PM. After completing the registration form, select which sessions you would like to attend

🇵🇱 pierwsza część wydarzenia to sesje nastawione na wymianę wiedzy i integrację. Rejestracja otwarta jest od 4:00 PM. Sesje rozpoczynają się o 5:00 PM. Wypełniając formularz rejestracyjny zaznacz, w których sesjach chcesz wziąć udział

Language / Język: 🇵🇱

DEBATE

5.00-6.30 PM / 17:00-18:30

Czy kooperatywy freelancerów mogą być szczepionką na kryzys (pracy)?

Umowy śmieciowe to niechlubny symbol polskiego rynku pracy. Niestabilność i brak poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy dotyczy ¼ pracowników/pracowniczek w Polsce i dotyka przede wszystkim sektora kultury, rozrywki i rekreacji, czyli obszarów gospodarki, które najbardziej ucierpiały podczas kolejnych lockdown-ów wywołanych pandemią. Wkrótce jednak nadejdzie czas odbudowy, który może przynieść ze sobą nowe rozwiązania. Tak jak platformowe kooperatywy próbują tworzyć alternatywę wobec Big Techu, tak spółdzielnie freelancerów mogą stać się modelowym przykładem samoorganizacji pracowników na niepewnym rynku pracy.
Za inspirację może posłużyć istniejąca w Belgii od 1998 roku kooperatywa freelancerów SMART. O jej sukcesie świadczy jej europejski wymiar – obecność w 9 krajach, gdzie zrzesza łącznie 35.000 członków/członkiń. SMART umożliwia freelancerom zawarcie umowy o pracę i przejmuje wszystkie czynności administracyjne, aspekty finansowe i księgowe związane z pracą. W ten sposób freelancer/freelancerka może skupić się na swojej pracy twórczej. Ten prosty model biznesowy jest dodatkowo wzmocniony przez zarządzanie partycypacyjne i politykę przejrzystości.
Kooperatywa freelancerów to sposób na odmianę losu wielu pracowników i pracowniczek zmagających się ze stabilnością zatrudnienia w Polsce. Jakie wymierne korzyści mogliby czerpać spółdzielcy w takim “kooperatywnym biurze pracy”? Czy mamy w Polsce wystarczająco wysoki kapitał społeczny aby tworzyć organizacje oparte o zaufanie? Jakiego rodzaju systemowe wsparcie jest potrzebne? Od czego zacząć?
Na debatę zaprasza Nina Józefina Bąk liderka Klubu Spółdzielczego w CoopTech Hubie – pierwszym w Polsce Centrum Technologii Spółdzielczych oraz Fundacja Venture Cafe Warsaw. Klub Spółdzielczy skierowany jest do osób prawnych i indywidualnych – liderów i liderek istniejących lub tworzonych biznesów społecznych: spółdzielni, start-upów pozytywnego wpływu, NGOsów, firm, urzędów, których celem jest tworzenie odpowiedzialnej społecznie i zrównoważonej środowiskowo gospodarki. Klub posłuży nie tylko do sieciowania i generowania nowych pomysłów, ale także jako miejsce na refleksję i zdobycie nowych, praktycznych umiejętności. Już wkrótce otwieramy zapisy.

magdalena ziomek
Magdalena Ziomek

SMART

dowiedz się więcej

Magdalena Ziomek – ukończyła historie sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś w Oldenburgu podyplomowe studium „Muzeum i wystawa”. Jest założycielką i prezeską stowarzyszeń użyteczności publicznej: agitPolska i Smart Netzwerk für Kreative. W roku 2015 współtworzyła spółdzielnię SMartDe, której jest prezeską. W roku 2020 współtworzyła Smart Bidlungswerk gGmbH, podstrukturę spółdzielni Smart, w której pracują nauczyciele, trenerzy i coache.

Smart w Niemczech to obecnie ponad 620 osób, 180 zatrudnień miesięcznie i ponad 2,5 milionów euro obrotów rocznie.

edwin-bendyk
Edwin Bendyk

Fundacja Batorego

dowiedz się więcej

Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta, pisarz, prezes zarządu Fundacji Batorego. Pracuje w tygodniku „Polityka”. Autor książek „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności” (2002), „Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci” (2004), „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu” (2009) oraz „Bunt Sieci” (2012). W 2014 r. opublikował wspólnie z Jackiem Santorskim i Witoldem Orłowskim książkę „Jak żyć w świecie, który oszalał”. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi w ramach DELab Laboratorium Miasta Przyszłości. 

Ania Karpowicz
Ania Karpowicz

#Ensemble

dowiedz się więcej

Ania Karpowicz – flecistka, organizatorka, aktywistka. Założycielka kooperatywy muzycznej Hashtag Ensemble, organizatorka festiwalu WarszeMuzik, współfundatorka Instytutu Mieczysława Wajnberga. Flecistka solistka i kameralistka, absolwentka Hochschule fur Musik Detmold i Akademii Muzycznej w łodzi, laureatka polskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. Specjalizuje się w projektach realizowanych we współpracy ze wspólnotami lokalnymi oraz w przestrzeni publicznej. 

Bogna_2020 (1)
Bogna Świątkowska

Bęc Zmiana. Moderatorka

dowiedz się więcej

Bogna Świątkowska – prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma Notes na 6 tygodni. Wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998–2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej.

Nina-Józefina-Bąk
Nina Józefina Bąk

CoopTech Hub. Moderatorka

dowiedz się więcej

Nina Józefina Bąkpropagatorka ruchu spółdzielczego, inicjatorka, współzałożycielka i członkini zarządu Kooperatywy Spożywczej “Dobrze” w latach 2013-2020. Inicjowała m.in. powstanie sieci suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska (2017r.), Koalicji Żywa Ziemia (2018r.). Prowadziła warsztaty m.in. z obszarów ekonomii społecznej, ekofeminizmu i ekonomii dóbr wspólnych. Jest certyfikowanym coachem i autorką tekstów w hip-hopowym zespole KOMPOST.

Part 2 / Część 2

🇺🇸 the second part of the event consists of the session focused on connecting participants. At 5:00 PM we open the bar and organise 10+ different reasons to talk. The whole thing is moderated by the ambassadors of our foundation and regular visitors to the event. It is not required to reserve seats for individual sessions in advance

🇵🇱 druga część wydarzenia to sesja skupiona na łączeniu uczestników. O godz. 17:00 otwieramy bar oraz organizujemy 10+ różnych powodów do rozmów. Całość moderowana jest przez ambasadorów naszej fundacji i stałych bywalców wydarzenia. Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc na poszczególne sesje

NETWOTKING & EXPO

🇺🇸 for every gathering, we are preparing more than 20 interesting elements on the agenda to enjoy, connect, engage and learn from each other

🇵🇱 na każde spotkanie przygotowujemy ponad 20 interesujących elementów programu, aby łączyć, angażować i uczyć się od siebie nawzajem

When / Kiedy: 8:00 – 8:30 PM / 20:00 – 20:30

Place / Miejsce: online

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

Venture Café Warsaw

SMART

Fundacja Batorego

Bęc Zmiana

Uniwersytet Warszawski

CoopTech Hub
CoopTech Hub

Our virtual platform / Nasza platfroma wirtualna

Part 3 / Część 3

🇺🇸 the third part of the event consists of consecutive sessions focused on the exchange of experiences. The bar and activities from part two are still available. When completing the registration form, select which sessions you would like to attend

🇵🇱 trzecia część wydarzenia to kolejne sesje skupione na wymianie doświadczeń. Bar i aktywności z części drugiej są nadal dostępne. Wypełniając formularz rejestracyjny zaznacz, w których sesjach chcesz wziąć udział

Language / Język: 🇵🇱

WORKSHOP

Trening upadania

6:30 - 8:00 PM / 18:30-20:00

Uczennica, przedsiębiorca, matka, sportowiec, polityk czy działaczka społeczna – wszyscy doświadczamy upadków, a każdy z nich boli na swój sposób.
Jak w czasach uprawiania „szczęściologii”, pokazywania idealnych kadrów w Social Mediach i kultury sukcesu mówić o porażkach?
Otwarcie, z podniesioną głową, z uważnością na siebie wzajemnie i planem na powstanie z kolan.
Trening upadania to autorski projekt Aleksandry Woźniak – wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego i przedsiębiorczyni. Podczas całego cyklu 7 spotkań, Aleksandra zaprasza wyjątkowe osoby, które opowiedzą o swoich osobistych historiach porażek.

Projekt ma na celu mądrą, wspierającą siebie wzajemnie Społeczność, która odważnie mówi o chwilach słabości. Tylko wzajemna wymiana doświadczeń i świadomość, dlaczego i jak można radzić sobie z porażką lepiej,  zbuduje silne, odważne
i przedsiębiorcze Społeczeństwo.

Każde spotkanie to inna historia. Każda sesja to spotkanie z Aleksandrą w roli hosta
i fenomenalną Martą Niedźwiecką, która została zaproszona do projektu w roli eksperta.

Marta jest psycholożką, sex coachem, autorką książki  „Slow Sex- uwolnij miłość” oraz psychologicznego podkastu „O Zmierzchu”.

W najbliższym odcinku poznacie przedstawicielkę generacji Z – Aleksandrę Pawelczyk. Ola to tegoroczna maturzystka, pomysłodawczyni i jedna z inicjatorek projektu społecznego It Matters – który dotyczy tematu szeroko pojętego zdrowia psychicznego.

Czy widmo powtórzenia roku w klasie maturalnej to faktycznie koniec świata i jak ten świat przekonać do swoich wizji – o tym porozmawiam z Oleńką oraz z naszą ekspertką.
Do zobaczenia o 18:30.
Aleksandra Woźniak
Aleksandra Woźniak

Uniwersytet Warszawski. Moderatorka

Marta Niedźwiecka
Marta Niedźwiecka

O Zmierzchu

Aleksandra Pawelczyk
Aleksandra Pawelczyk

It Matters

20:00 FINISH

THURSDAY GATHERINGS ARE HAPPENING THANKS TO THE SUPPORT FROM THE LOCAL ECOSYSTEMS LEADERS
THURSDAY GATHERINGS ODBYWAJĄ SIĘ DZIĘKI WSPARCIU LIDERÓW LOKALNYCH EKOSYSTEMÓW
cic
hubraum
apex
oneway
logo (026)
deeplai

VIRTUAL PLATFORM

PLATFORMA WIRTUALNA

1. Create VC Account / Załóż konto VC

If this is your first visit, create an account in our system https://www.venturecafekiosk.org/registration/warsaw/. Thanks to it, you can print your ID on the spot before the event. ATTENTION! You only register once. Each time you visit us, your ID number will increase. This way you can use the advanced options and learn how to use the potential of Thursday Gathering to the fullest. Create an account before the event to not waste time filling out a short on-site survey on the spot.

Jeżeli to twoja pierwsza wizyta, załóż konto w naszym systemie https://www.venturecafekiosk.org/registration/warsaw/. Dzięki niemu wydrukujesz swój identyfikator na miejscu przed wydarzeniem. UWAGA! Konto zakłada się tylko raz. Za każdym razem, gdy nas odwiedzasz, twój nr na identyfikatorze wzrośnie. W ten sposób możesz odnaleźć zaawansowanych uczestników i dowiedzieć się od nich jak wykorzystać potencjał Thursday Gathering. Załóż sobie konto przed wydarzeniem by nie tracić czasu na wypełnianiu, krótkiej ankiety na miejscu.

2. Join virtual platform / Dołącz do platformy wirtualnej

1 h before the event, check http://venturecafewarsaw.org/virtual to join the virtual platform

Godzinę przed wydarzeniem odwiedź http://venturecafewarsaw.org/virtual, aby dołączyć do wirtualnej platformy