Przewiń do góry
Połącz się z nam!i
Varso Place II, Chmielna 73, Warszawa, 00-801
hello@venturecafewarsaw.org
Chcesz z nami współpracować?
Sprawdź jak możesz się zaangażować!

TECH & HUMANITY

THURSDAY GATHERING #051

22/04/2021 | 17:00 - 20:00 | ONLINE

ABOUT THE EVENT / O WYDARZENIU

EVENT PARTNER

PARTNER WYDARZENIA

WHAT'S ON THE AGENDA

CO W PROGRAMIE

Part 1 / Część 1

🇺🇸 the first part of the event consists of the sessions focused on knowledge exchange and integration. Registration is open from 4:00 PM. Sessions start at 5:00 PM. After completing the registration form, select which sessions you would like to attend

🇵🇱 pierwsza część wydarzenia to sesje nastawione na wymianę wiedzy i integrację. Rejestracja otwarta jest od 4:00 PM. Sesje rozpoczynają się o 5:00 PM. Wypełniając formularz rejestracyjny zaznacz, w których sesjach chcesz wziąć udział

INFO TABLE

🇺🇸 the Info Table zone accumulates projects, organisations and ideas

🇵🇱 w strefie Info Table są prezentowane projekty, organizacje oraz idee

When / Kiedy: 19:15 – 20:00

Place / Miejsce: info table zone

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

DEMO TABLE

🇺🇸 in the Demo Table zone you will discover various products, technologies and projects being presented by the founders or startup-representatives

🇵🇱 w strefie Demo Table dowiesz się jak działają różne produkty, technologie, projekty prezentowane przez założycieli oraz przedstawicieli startupów

When / Kiedy: 19:15 – 20:00

Place / Miejsce: demo table zone

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

Part 2 / Część 2

🇺🇸 the second part of the event consists of the session focused on connecting participants. At 5:00 PM we open the bar and organise 10+ different reasons to talk. The whole thing is moderated by the ambassadors of our foundation and regular visitors to the event. It is not required to reserve seats for individual sessions in advance

🇵🇱 druga część wydarzenia to sesja skupiona na łączeniu uczestników. O godz. 17:00 otwieramy bar oraz organizujemy 10+ różnych powodów do rozmów. Całość moderowana jest przez ambasadorów naszej fundacji i stałych bywalców wydarzenia. Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc na poszczególne sesje

CONVERSATIONS

🇺🇸 for every gathering, we are preparing more than 20 interesting elements on the agenda to enjoy, connect, engage and learn from each other

🇵🇱 na każde spotkanie przygotowujemy ponad 20 interesujących elementów programu, aby łączyć, angażować i uczyć się od siebie nawzajem

When / Kiedy: 19:15 – 20:00

Place / Miejsce: online

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

Our virtual platform / Nasza platfroma wirtualna

Part 3 / Część 3

🇺🇸 the third part of the event consists of consecutive sessions focused on the exchange of experiences. The bar and activities from part two are still available. When completing the registration form, select which sessions you would like to attend

🇵🇱 trzecia część wydarzenia to kolejne sesje skupione na wymianie doświadczeń. Bar i aktywności z części drugiej są nadal dostępne. Wypełniając formularz rejestracyjny zaznacz, w których sesjach chcesz wziąć udział

Language / Język: 🇺🇸

DEBATE

🇺🇸 interactive session led by one or several experts in the given field

🇵🇱 interaktywna sesja prowadzona przez jednego lub wielu ekspertów z danej dziedziny

When / Kiedy: TBC
Place / Miejsce: Online

TBC

click to learn more about session

TBC

Language / Język: 🇵🇱

WORKSHOP

🇺🇸 interactive session led by one or several experts in the given field

🇵🇱 interaktywna sesja prowadzona przez jednego lub wielu ekspertów z danej dziedziny

When / Kiedy: TBC
Place / Miejsce: Online

TBC

kliknij by dowiedzieć się więcej o sesji

TBC

Language / Język: 🇵🇱

FIRESIDE CHAT

🇺🇸 informal chat between a moderator and a guest. The audience can also ask questions and participate in the discussion

🇵🇱 nieformalna rozmowa między moderatorem oraz gościem. Publiczność może także zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusji

When / Kiedy: TBC
Place / Miejsce: Online

TBC

kliknij by dowiedzieć się więcej o sesji

TBC

20:00 FINISH

THURSDAY GATHERINGS ARE HAPPENING THANKS TO THE SUPPORT FROM THE LOCAL ECOSYSTEMS LEADERS
THURSDAY GATHERINGS ODBYWAJĄ SIĘ DZIĘKI WSPARCIU LIDERÓW LOKALNYCH EKOSYSTEMÓW
cic
hubraum
apex
oneway
logo (026)
deeplai

VIRTUAL PLATFORM

PLATFORMA WIRTUALNA

1. Create VC Account / Załóż konto VC

If this is your first visit, create an account in our system https://www.venturecafekiosk.org/registration/warsaw/. Thanks to it, you can print your ID on the spot before the event. ATTENTION! You only register once. Each time you visit us, your ID number will increase. This way you can use the advanced options and learn how to use the potential of Thursday Gathering to the fullest. Create an account before the event to not waste time filling out a short on-site survey on the spot.

Jeżeli to twoja pierwsza wizyta, załóż konto w naszym systemie https://www.venturecafekiosk.org/registration/warsaw/. Dzięki niemu wydrukujesz swój identyfikator na miejscu przed wydarzeniem. UWAGA! Konto zakłada się tylko raz. Za każdym razem, gdy nas odwiedzasz, twój nr na identyfikatorze wzrośnie. W ten sposób możesz odnaleźć zaawansowanych uczestników i dowiedzieć się od nich jak wykorzystać potencjał Thursday Gathering. Załóż sobie konto przed wydarzeniem by nie tracić czasu na wypełnianiu, krótkiej ankiety na miejscu.

2. Join virtual platform / Dołącz do platformy wirtualnej

1 h before the event, check http://venturecafewarsaw.org/virtual to join the virtual platform

Godzinę przed wydarzeniem odwiedź http://venturecafewarsaw.org/virtual, aby dołączyć do wirtualnej platformy