Przewiń do góry
Połącz się z nam!i
Varso Place II, Chmielna 73, Warszawa, 00-801
hello@venturecafewarsaw.org
Chcesz z nami współpracować?
Sprawdź jak możesz się zaangażować!

INCLUSIVE BUSINESSES [back to offline!]

THURSDAY GATHERING #057

10/06/2021 | 15:30 - 20:00 | District Hall Warsaw

ABOUT THE EVENT / O WYDARZENIU

WHAT'S ON THE AGENDA

CO W PROGRAMIE

Part 1 / Część 1

🇺🇸 the first part of the event consists of the sessions focused on knowledge exchange and integration. Registration is open from 3:30 PM. Sessions start at 4:00 PM. After completing the registration form, select which sessions you would like to attend

🇵🇱 pierwsza część wydarzenia to sesje nastawione na wymianę wiedzy i integrację. Rejestracja otwarta jest od 15:30 PM. Sesje rozpoczynają się o 16:00 PM. Wypełniając formularz rejestracyjny zaznacz, w których sesjach chcesz wziąć udział

Language / Język: 🇵🇱

WORKSHOP

Inkluzywna Firma & Inkluzywny lider

4:00 - 5:00 PM / 16:00-17:00

Place / Miejsce: GARAGE

Lidka Nwolisa
Lidka Nwolisa

Diversity & Inclusion Expert

Bogdan Łapiński
Bogdan Łapiński

Diveristy & Inclusion Expert

Co to znaczy być inkluzywnym miejscem pracy? Jak wdrożyć różnorodność i inkluzywność w organizacji?

CONVERSATIONS

🇺🇸 for every gathering, we are preparing more than 20 interesting elements on the agenda to enjoy, connect, engage and learn from each other

🇵🇱 na każde spotkanie przygotowujemy ponad 20 interesujących elementów programu, aby łączyć, angażować i uczyć się od siebie nawzajem

When / Kiedy: 17:00 – 20:00

Place / Miejsce: bar zone

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

Bar

Free beer, wine, and soft drinks

Darmowe piwo, wino i napoje bezalkoholowe

Open mic session

Open Mic session is an opportunity to introduce yourself to the Venture Café community. Three participants will be chosen to present their idea/project. Apply below!

Sesja Open Mic to okazja do przedstawienia się społeczności Venture Café. Wybierzemy trzech uczestników, którzy zaprezentują swój pomysł/projekt. Zaaplikuj poniżej!

Art Factor

Ample soundz & The dancers: Oliwia Ratynska and Thegreatuwah

When / Kiedy: 18:30 - 19:00 I Place / Miejsce: STAGE

INFO TABLE

🇺🇸 the Info Table zone accumulates projects, organisations and ideas

🇵🇱 w strefie Info Table są prezentowane projekty, organizacje oraz idee

When / Kiedy: 17:00 – 20:00

Place / Miejsce: info table zone

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

Venture Cafe Warsaw

OVHcloud

Sensorycznie i Na Serio

CIC
CIC

Small Step Matters

Integracja

SIETAR Polska

Startup Guide

PFR School of Pioneers

DEMO TABLE

🇺🇸 in the Demo Table zone you will discover various products, technologies and projects being presented by the founders or startup-representatives

🇵🇱 w strefie Demo Table dowiesz się jak działają różne produkty, technologie, projekty prezentowane przez założycieli oraz przedstawicieli startupów

When / Kiedy: 17:00 – 20:00

Place / Miejsce: demo table zone

Language / Język: 🇺🇸 🇵🇱

MedApp

Associated Apps

ForLogistic

Open Innovation House

MyLuggage Travel Guide
MyLuggage Travel Guide

SmartLife Robotics

Part 2 / Część 2

🇺🇸 the second part of the event consists of the session focused on connecting participants. At 5:00 PM we open the bar and organise 10+ different reasons to talk. The whole thing is moderated by the ambassadors of our foundation and regular visitors to the event. It is not required to reserve seats for individual sessions in advance

🇵🇱 druga część wydarzenia to sesja skupiona na łączeniu uczestników. O godz. 17:00 otwieramy bar oraz organizujemy 10+ różnych powodów do rozmów. Całość moderowana jest przez ambasadorów naszej fundacji i stałych bywalców wydarzenia. Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc na poszczególne sesje

Language / Język: 🇺🇸

DEBATE

Place / Miejsce: HALL 1/2/3

5.30-6.30 PM / 17:30-18:30

How To Build and Manage an Inclusive Company?

Lidka Nwolisa
Lidka Nwolisa

Diversity & Inclusion Expert

Agnieszka Osytek
Agnieszka Osytek

Interdependent Social Entrepreneur

1608148759049
Malwina Faliszewska

Diversity & Inclusion Senior Manager at Deloitte

1621540284802
Diana Alice Florescu

Managing Partner at Grai

ahmad piraiee
Ahmad Piraiee

Moderator

Part 3 / Część 3

🇺🇸 the third part of the event consists of consecutive sessions focused on the exchange of experiences. The bar and activities from part two are still available. When completing the registration form, select which sessions you would like to attend

🇵🇱 trzecia część wydarzenia to kolejne sesje skupione na wymianie doświadczeń. Bar i aktywności z części drugiej są nadal dostępne. Wypełniając formularz rejestracyjny zaznacz, w których sesjach chcesz wziąć udział

Language / Język: 🇺🇸

FIRESIDE CHAT

When / Kiedy: 7PM-8PM / 19:00-20:00
Place / Miejsce: HALL 3

#offtherecord LIVE by W Insight

Guest: Aleksandra Gren, Moderator: Joanna Socha

click to find out more about the session

The first guest of #offtherecord LIVE by W Insight is Aleksandra Gren, for nearly 20 years associated with Fiserv, a financial and technology company listed on the New York Stock Exchange. Member of the Management Board of Fiserv in Poland since 2004, responsible for managing the company’s strategic clients in the EMEA region and President of the Board of the Vital Voices Poland Foundation.

 

In 2015, she participated in the Fortune Most Powerful Woman / US State Department program for future global business leaders. In 2016, she was ranked among the Top 10 Women in Technology in EMEA by the Banking Technology Awards in London. In May 2021, she was distinguished in the Top 10 „Women in PayTech” ranking in London by Fintech Futures. Member of the Vital Voices 100 Group (VV100) – 100 global leaders of the Vital Voices Global Partnership. She is a member of the Board of Trustees of Vital Voices Europe in London, England.

 

In an interview with Joanna Socha, founder of W Insight, Aleksandra Gren will talk about the international career path in finance and technology, the challenges that come with such a career and the 30% Club initiative.

IMG_3687 A.Gren 31.05.2021
Aleksandra Gren

Fiserv, Vital Voices Global Partnership

TG_170807_Joanna_Socha_6614
Joanna Socha

W Insight. Moderator

Language / Język: 🇵🇱

WORKSHOP

When / Kiedy: 6PM-7:30PM / 18:00-19:30
Place / Miejsce: GARAGE

Trening Upadania

Jak potykać się każdego dnia i pozostać w pionie? O niepełnosprawności życia, która dotyczy każdego z nas. Goście: Roman Roczeń, Marta Niedźwiecka. Moderatorka: Aleksandra Woźniak.

kliknij by dowiedzieć się więcej o sesji

Wyobraź sobie, że nie widzisz kwitnących pól. Nie słyszysz śmiechu swoich bliskich. Nie możesz przytulić ukochanej babci.
Osoby niewidzące, niedosłyszące czy nie posiadające kończyn mierzą się z takimi ograniczeniami każdego dnia.
Czyżby?
A co jeśli masz zdrowy wzrok, słuch i w 100% zdrowe ciało, a te momenty nadal pozostają poza Twoim zasięgiem?
Gdy pochłonięty gonitwą za lepszą pracą, większym majątkiem, sławą, sukcesem przestajesz doceniać swój ogromny dar, jakim jest pełnosprawność ?
Rozmowa z Romanem Roczeniem będzie opowieścią o nauce upadania, potykania się i pozostawania w pionie mimo tego.
To lekcja dla nas teoretycznie pełnosprawnych o pokorze, wdzięczności i wzajemnym słuchaniu się.
Jak być uważnym na świat i ludzi obok nas, czerpać z życia 200% i zmagać się z prawdą o życiu na otwartym morzu – trening upadania z wyjątkowym gościem postara się przybliżyć Wam tę prawdę.
Trening upadania to autorski projekt Aleksandry Woźniak – wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, przedsiębiorczyni, anioła startupów w Inkubatorze UW. Podczas całego cyklu 7 spotkań, Aleksandra zaprasza wyjątkowe osoby, które opowiedzą o swoich osobistych historiach porażek.
Projekt ma na celu zbudować mądrą, wspierającą siebie wzajemnie Społeczność, która odważnie mówi o chwilach słabości. Tylko wzajemna wymiana doświadczeń i świadomość, dlaczego i jak można radzić sobie z porażką lepiej,  zbuduje silne, odważne i przedsiębiorcze Społeczeństwo.
Do zobaczenia w czwartek, od godziny 18:00.
Aleksandra Woźniak
Aleksandra Woźniak

Uniwersytet Warszawski. Moderatorka

Marta Niedźwiecka
Marta Niedźwiecka

O Zmierzchu

Roman Roczeń
Roman Roczeń

Pieśniarz, Gitarzysta

20:00 FINISH

THURSDAY GATHERINGS ARE HAPPENING THANKS TO THE SUPPORT FROM THE LOCAL ECOSYSTEMS LEADERS
THURSDAY GATHERINGS ODBYWAJĄ SIĘ DZIĘKI WSPARCIU LIDERÓW LOKALNYCH EKOSYSTEMÓW
cic
hubraum
apex
oneway
logo (026)
deeplai

LOGISTICS

LOGISTYKA

How to register

Jak się zarejestrować

1. Only 150 tickets / Tylko 150 biletów

Due to the COVID-19, we are forced to limit the number of people who can participate in the event. Only people who register via the form will participate in the event.

Ze względu na dużo zainteresowanie i ograniczenia związku z COVID-19 zmuszeni jesteśmy do ograniczenia liczby osób, które mogą uczestniczyć w wydarzeniu. Wyłącznie osoby, które zarejestrują się poprzez powyższy formularz zostaną wpuszczone na wydarzenie.

2. Establish VC Account / Załóż konto VC

If this is your first visit, create an account in our system https://www.venturecafekiosk.org/registration/warsaw/. Thanks to it, you can print your ID on the spot before the event. ATTENTION! You only register once. Each time you visit us, your ID number will increase. This way you can use the advanced options and learn how to use the potential of Thursday Gathering to the fullest. Create an account before the event to not waste time filling out a short on-site survey on the spot.

Jeżeli to twoja pierwsza wizyta, załóż konto w naszym systemie https://www.venturecafekiosk.org/registration/warsaw/. Dzięki niemu wydrukujesz swój identyfikator na miejscu przed wydarzeniem. UWAGA! Konto zakłada się tylko raz. Za każdym razem, gdy nas odwiedzasz, twój nr na identyfikatorze wzrośnie. W ten sposób możesz odnaleźć zaawansowanych uczestników i dowiedzieć się od nich jak wykorzystać potencjał Thursday Gathering. Załóż sobie konto przed wydarzeniem by nie tracić czasu na wypełnianiu, krótkiej ankiety na miejscu.

Safety procedures

Procedury bezpieczeństwa

What will be required? Co będzie wymagane?
  1. Hand disinfection – before entering the space, we will ask you to disinfect your hands using an automatic liquid dispenser. Dezynfekcja rąk – przed wejściem do przestrzeni poprosimy Cię o dezynfekcję rąk za pomocą automatycznego dozownika z płynem.
  2. Measuring the temperature – before entering the event, we will verify the temperature with a thermal camera. It will take 3 seconds and will help us avoid the presence of people with increased temperature. Mierzenie temperatury – przed wejściem na wydarzenie zweryfikujemy temperaturę za pomocą kamery termowizyjnej. Zajmie to 3 sek i pozwoli uniknąć obecności osób z podwyższoną temperaturą.
  3. Masks – after registration, we will lend you a comfortable helmet for free. You can also use your own visor or mask that covers the nose and mouth. Our space is sufficient to maintain „social distance”, but we will encourage all participants to use this form of face covering, as your safety is extremely important to us. Przyłbice – po rejestracji wypożyczymy Ci bezpłatnie wygodną przyłbicę. Możesz również skorzystać z własnej przyłbicy lub maski zakrywającej nos i usta. Nasza przestrzeń jest wystarczająca do zachowania „dystansu społecznego”, jednak będziemy zachęcali wszystkich uczestników do korzystania z tej formy zakrywania twarzy, gdyż Wasze bezpieczeństwo jest dla nas niezwykle ważne.

ATTENTION! If you are unable to agree to these rules, please join the event online. Collaboration is key to keeping all of us safe.
UWAGA!
Jeżeli nie jesteś w stanie zgodzić się na takie zasady prosimy o oglądanie wydarzenia w trybie on-line. Współpraca jest kluczem dla zachowania bezpieczeństwa nas wszystkich.

How do we assure your security / Jak dbamy o wasze bezpieczeństwo
  • QUALIFIED TEAM – our event is organised by teams trained in enhanced security measures in connection with the pandemic. WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ – nasze wydarzenie organizowane są przez zespoły przeszkolone w zakresie zwiększonych środków bezpieczeństwa w związku z pandemią i zachowują najwyższe standardy
  • HELMETS – each participant will receive a comfortable and aesthetic helmet. PRZYŁBICE – każdy uczestnik otrzyma wygodną i estetyczną przyłbicę
  • SAFE DISTANCES – in the common areas and rooms, the required spaces between people and limits of people are taken into account so that it is possible to keep safe distances between participants (for the purposes of this event, we provide about 2,000 m2 of space). BEZPIECZNE ODSTĘPY – w powierzchniach wspólnych oraz salach uwzględnione są wymagane odstępy pomiędzy osobami oraz limity osób by możliwe było zachowanie bezpiecznych odległości między uczestnikami (dla potrzeb tego wydarzenia udostępniamy ok 2 000 m2 przestrzeni)
  • CONTACTLESS SPACE – we have introduced many solutions enabling contactless entrance to the building and moving around the space. BEZDOTYKOWA PRZESTRZEŃ – wprowadziliśmy wiele rozwiązań umożliwiające bezdotykowe wejście do budynku oraz poruszanie się po przestrzeni
  • SURFACE DISINFECTION – we clean all common areas during the event. DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI – czyścimy wszystkie powierzchnie wspólne w trakcie wydarzenia
  • TEMPERATURE TEST – we verify the temperature of the participants before they enter the event. BADANIE TEMPERATURY – przed wejściem na wydarzenie weryfikujemy temperaturę uczestników
  • THE BEST AIR FILTERS – the building where the event is organised has „WELL Core & Shell” certificate, which embraces the highest standards in the field of air filtration quality. NAJLEPSZE FILTRY POWIETRZA – budynek, w którym organizowane jest wydarzenie posiada certyfikat „WELL Core & Shell” uwzględniający najwyższe standardy w zakresie jakość filtrowania powietrza.

About the venue

O miejscu wydarzenia

How to get to us by car / Dojazd samochodem

The event will take place in District Hall, Varso 2 building, Chmielna 73, Warsaw. You enter the street from Plac Starynkiewicza. There is a municipal parking in the vicinity of the building. It is also possible to use the car park in the building. The cost is PLN 5/hour.

Wydarzenie odbędzie się w District Hall, budynek Varso 2, Chmielna 73, Warszawa. Na ulicę wjeżdża się od strony Placu Starynkiewicza. W okolicy budynku znajduje się parking miejski. Istnieje także możliwość skorzystania z parkingu w budynku. Koszt to 5 zł/godzinę.

How to get to us by public transportation / Dojazd środkami transportu publicznego

The event will take place in District Hall, Varso 2 building, Chmielna 73, Warsaw. The nearest tram stop is Plac Starynkiewicza and Dworzec Centralny.

Wydarzenie odbędzie się w District Hall, budynek Varso 2, Chmielna 73, Warszawa. Najbliższy przystanek tramwajowy to Plac Starynkiewicza oraz Dworzec Centralny.